01.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2. janvāris 

Atdari man acis, lai es skaidri saredzu Tavas bauslības brīnuma darbus! (Ps. 119:18)

Tev jāzina, ka Svētie Raksti un Grāmata, kas visu pārējo grāmatu gudrības pārvērš par ģeķību; jo neviena no tām nemāca par mūžīgo dzīvību – to dara vienīgi šī Grāmata. Tādēļ tev pilnīgi jāatmet cerības uz savu prātu un saprašanau, jāmetas ceļos, patiesā pazemībā un nopietnībā lūdzot Dievu, lai Viņš caur Savu mīļo Dēlu dod tev Svēto Garu, kas tevi apgaismotu, vadītu un dotu īstu izpratni. Otrkārt, tev ar vislielāko uzmanību jāpārdomā, ko Svētais Gars tevī grib paveikt, un jāsargās no apnikuma un maldīgām domām, proti, ja esi vienu vai divas reizes lasījis, dzirdējis un pārrunājis Svēto Rakstu mācību, tad būsi to jau izpratis pašos pamatos. Un treškārt – īstais pārbaudes akmens ir kārdinājumi. Tie tev māca nevien zināt un saprast, bet arī pieredzēt to, cik pareizs, patiess, salds, mīlīgs un mierinošs ir Dieva vārds – tā gudrība, kas pārsniedz visu pārējo gudrību.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress