01.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3. janvāris 

Mūsu Tēvs Debesīs. (Mt. 6:9)

Kaut arī jūtu un pieredzu, ka es diemžēl nespēju no visas sirds sacīt lūgšanas Mūsu Tēva vārdus – jo to pilnīgā veidā nespēj neviens cilvēks uz zemes, citādi mēs jau būtu iegājuši mūžīgajā dzīvošanā -, tomēr gribu mēģināt un iesākt kā bērniņš cieši turēties pie sava Tēva. Ja es nespēju pietiekami stipri ticēt, tomēr nedrīkstu saukt Dievu par meli, nedz teikt Viņam “nē”. Kaut arī nespēju rīkoties tā, gribēdams saukt Viņu par velnu; man dienu pēc dienas jāmācās lasīt kā ābecē, līdz būšu iemācījies teikt lūgšanu Mūsu Tēvs un šo sprediķi, cik vien labi vai slikti es spēju, kaut arī tā vēl būtu tikai stostīšanās un vāvuļošana, tomēr – kaut tikai šie vārdi nāktu pār manām lūpām.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress