01.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11. janvāris 

Tagad es visu to uzskatu par zaudējumu [..] uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. ( Fil. 3:8 )

Īsi sakot, es negribu ne redzēt, ne zināt ko citu – kā vien Kristu; Viņš ir mans dārgums, Viņa dēl negribu pieķerties citām lietām, jā, visasa šīs lietas es uzskatu par dubļiem un mēsliem. Viņš ir mana gaisma, mana rīta zvaigzne; kad caur ticību esmu Viņu ieguvis un satvēris, nemaz vairs nevaru ne zināt, ne jautāt, vai pasaulē atrodams kāds likums, grēks, taisnība vai netaisnība. Pat ja varētu savākt vienkopus visu, kas vien ir debesīs un virs zemes, – kas gan tas ir salīdzinājumā ar Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, manu mīļo Kungu, kas mani tā mīlējis un pats sevi par mani nodevis!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress