01.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20. janvāris 

Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum, arī mēs kļuvām ticīgi Jēzum Kristum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots. (Gal. 2: 16)

Pielūko, ka neļauj sevi maldināt, aizvest projām no ticības un pievērst labajiem darbiem! Labi darbi tev ir jādara, taču ir jāpaļaujas nevis uz šiem darbiem, bet vienīgi uz Kristus darbu. Mums nav jāuzbrūk grēkam, nāvei un ellei ar mūsu pašu labajiem darbiem, bet jānorāda uz mūsu taisno Pestītāju, Ciānas ķēniņu, kas zina, kā tikt galā ar grēku, nāvi un elli. Viņš ir grēka nonāvētājs, nāves iznīcinātājs un elles aprijējs. Ļauj, lai Kristus dara šīs lietas, bet tu savus darbus veltī savam tuvākajam, lai tie kļūtu par drošu zīmi tavai ticībai šim Pestītājam un grēka nonāvētājam!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress