01.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22. janvāris 

Jēzus redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam un saka uz to: “Nāc man pakaļ!” Un tas cēlās un sekoja Viņam. (Mt. 9: 9)

Tas ir brīnišķīgs mierinājums, ka Kristus izvēlas par apustuļiem tik necienīgus ļaudis un grēciniekus, ka neviens no tiem nevar sava augstā amata dēļ kļūt lepns, lai neviens grēcinieks nebaidītos cerēt uz Kristu un uzticēties Viņam. Jo – kas tad ir tie, kas sapulcināti visaugstākajā svēto padomē? Patiesi, tie ir vislielākie grēcinieki un muitnieki, kurai ar savu taisnību būtu pelnījuši atrasties elles dziļumos. Tādēļ Pēterim nav pamata nicināt mani vai lepoties manā priekšā, kaut arī es esmu grēcinieks; viņam jāatceras, ka pats ir piederējis grēcinieku pulkam un darījis vissmagākos grēkus.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress