02.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10. februāris 

Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū. Gal. 3: 27

Kristība ir tāds ūdens, kurā mazgājas Dieva Dēls, pār kuru lidinās Svētais Gars un Dievs Tēvs saka savu pasludinājumu. Tas ir žēlastības pilns ūdens, ko svētījis Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mēs labprāt dzirdam, ka Kristus ir mūsu drānas, bet mēs – Kristus drānas un ka Viņš iestājas par mums Dieva priekšā kā mūsu Starpnieks, aizstāvēdams mūs kā savas paša drānas, bet, kad Viņš grib šīs drānas šķīstīt un iztīrīt, tad gan mēs neesam apmierināti. Ja gribam būt Kristus drānas, mums ir jāpanes, ka Viņš mūs šķīstī. Kristus nevar un negrib staigāt netīrās drānās. Tādēļ tā ir laba zīme, ka Kristus dēļ mums jāpanes ciešanas – kur vien ir Kristus drānas, tur jānotiek arī šim šķīstīšanas darbam. Viņš tās šķīstī ar dažādām ciešanām; kur Viņš to nedara, tur nav Kristus drānu. Cilvēkam neklājas dzīvot grēkos, ja viņš ir kristīts. Kas dzīvo grēkos, tas jau ir pazaudējis Kristībā saņemto žēlastību.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress