02.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11. februāris 

Patiess ir šis vārds: ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim; ja pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim 2. Tim. 2:11 – 12

Ja negribi mirt – mirsti; ja negribi nokļūt gūstā – ļauj sevi sagūstīt; ja negribi nokļūt ellē – nokāp tajā; ja negribi būt grēcinieks – kļūsti grēcinieks; ja gribi būt brīvs no krusta – ņem savu krustu; ja gribi uzvarēt velnu – ļauj, lai viņš uzvar tevi; ja gribi uzveikt ļaunu cilvēku – ļauj, lai viņš pieveic tevi. Šos mīklainos vārdus Raksti izskaidro Pāvila vēstulē korintiešiem – kas grib būt gudrs, tam jātop ģeķim (1. Kor. 3 : 18). Īsts kristietis to gluži labi saprot un ir pieredzējis savā ikdienas dzīvē. Visgrūtākā lieta ir: ja gribi uzvarēt velnu, tad ļauj, lai viņš uzvar tevi. Šo vārdu nozīme ir tāda: ļauj velnam līdz ar visiem sabiedrotajiem tev uzbrukt; lai arī tev šķiet, ka tu esi uzvarēts un velns ir guvis virsroku, – tomēr Kristus spēks, kas paliek visvarens arī tavā nespēkā, beidzot gūs uzvaru.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress