02.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19. februāris 

Balss no padebess sacīja : “Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt.” Mt. 17:5

Svētie mocekļi ir tikuši stiprināti tikai ar Vārdu, bez eņģeļu parādīšanās – Kristus vārda dēļ viņi gājuši nāvē. Kādēļ tad mēs nevarētu turēties pie šā paša Vārda un būt ar to mierā? Mums netrūkst arī skaistu, skaidru atklāsmju, proti, mums ir Kristība, mūsu Kunga Svētais Vakarēdiens, atslēgu vara, sludināšanas amats, kas ir līdzvērtīgs, jā, daudz vērtīgāks par visu eņģeļu parādīšanos; salīdzinājumā ar šīm atklāsmēm Ābrahāms bija saņēmis tikai sīkas lāsītes un drupatas. Tādēļ es nelūkojos apkārt, meklēdams eņģeļus… Jo Dieva pasolījums ir bagātīgi atklājies un piepildījies Kristū. Viņš man ir atstājis savu Vārdu, kas mani pārliecina un stiprina; man nav jāraizējas, ka Viņš būtu nepastāvīgs un varētu sniegt drīz vienu, drīz citu mācību. Mums ir Dieva vārds, mūsu Kunga Svētais Vakarēdiens, Kristība, desmit baušļi, laulības kārta, laicīgā valdība ar savu kārtību un katra atsevišķa nama pārvaldīšanu. Ar mums jāpietiek – šajās lietās jāpaveic un jāvingrinās līdz pat pasaules galam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress