02.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24. februāris 

Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans Glābējs. Ps. 118:21

Šis ir prieka pilns pants, kas dzied: vai gan Tu neesu apbrīnojams, mīlestības pilns Dievs, kas vada mūs tik laipni un tik brīnumainā veidā? Tu mūs uzklausi, kad esam pazemoti, Tu mūs taisno, kad esi mūs darījis par grēciniekiem. Tu ved mūs uz Debesīm, kad esi licis redzēt elli. Tu dod mums uzvaru, kad esi ļāvis ciest zaudējumu; Tu dari mūs dzīvus, kad esi ļāvis nonāvēt; Tu mūs mierini, kad esi ļāvis pieredzēt bēdas! Tu liec mums dziedāt, kad raudam, Tu dari mūs stiprus, kad ciešam. Tu dari mūs gudrus, kad esi ļāvis kļūt ģeķīgiem; Tu dari mūs bagātus, kad esi sūtījis mums nabadzību. Tu dari mūs par kungiem, kad kalpojam. Tu paveic neskaitāmus brīnumu darbus, kas līdzi ietverti šajā pantā un tiek slavēti kristiešu vidū.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress