03.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1. marts 

Kristus mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. 2. Kor. 5:15

Šis laipnais, mīlestības pilnais pasludinājums tev nepalīdzēs, ja sacīsi: Kristus ir miris un augšāmcēlies grēcinieku labā, tādēļ es ceru, ka Viņš ir to darījis arī manis dēļ. Jā, tas ir pareizi. Taču tu gribi palikt savā vecajā ādā un izmantot šos vārdus tikai kā aizsegu savai apkaunojošajai alkatībai, augstprātībai un iekārei. Nemēģini satvert šo mierinājumu; lai gan Kristus ir augšāmcēlies par visiem, taču tev Viņš nav augšamcēlies, jo tu Viņa augšāmcelšanos vēl neesi uzņēmis ticībā. Dūmus tu esi redzējis, bet uguni neesi sajutis. Vārdus tu esi dzirdējis, bet šo vārdu spēku nepazīsti.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress