03.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4.marts 

Es esmu labais gans. Labais gans, atdod savu dzīvību par savām avīm. (Jņ.10:11)

Ja tu pazīsti šo ganu, tad vari aizstāvēties pret velnu un nāvi, un sacīt: jā, diemžēl es neesmu turējis Dieva baušļus, taču gribu meklēt patvērumu zem savas mīļās cāļu mātes, Jēzus Kristus, spārniem. Es ticu, ka mīļais Kungs Kristus ir mans labais gans, bīskaps un aizstāvis Dieva priekšā, kas mani sedz un sargā ar savu nevainību un dāvā man savu taisnību. Baušļus, ko es neesmu turējis, ir turējis Viņš; ko es esmu grēkojis, to Viņš atlīdzinājis ar savām asinīm – tādēļ ka Viņš ir miris un augšām celies ne sevis paša dēļ, bet Savu avju labā.. Tā tu iegūsi drošību un atstāj velnu ar visu viņa elli tukšā; tie taču neko nespēj iesākt pret Kristu, kas tos jau uzvarējis, un Kristus tevi – ja tu kā Viņa avs Viņam tici – uztur un pasargā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress