03.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5.marts 

Savu mieru es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas! (Jņ.)

Jūs gan meklējiet un ilgojaties miera, taču darāt aplami. Jo jūs meklējat tā, kā to dod pasaule, nevis Kristus. Vai jūs arī zināt, ka Dievs brīnumaini parādās savā tautā, sniegdams mieru nemiera vidū, tas ir, visos smagākajos pārbaudījumos; Viņš sūta tev savu mieru, kad esi ienaidnieku vidū. Tas nav miers, kuru neviens netraucē – miers, kādu dod pasaule, bet gan tāds miers, kas mierīgi panes visu, kad nemiers ceļas no visām pusēm. Jūs sakiet līdz ar Kristu: krusts, krusts, – un tomēr tas nav krusts. Jo krusts vairs nav krusts, tiklīdz jūs priecīgi sakāt: lai svētīts ir krusts, tam līdzīga nav!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress