03.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,10.marts 

Tas ir patiess un pilna mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglāb grēciniekus. (I Tim.1:15)

Tad nu pārdomā šos vārdus un raugies, lai neviens nespētu atbaidīt un novērst tevi no Kristus un iedzīti izmisumā – neviens tad, kad nav kārdinājuma un esi mierā ar savu sirdsapziņu, bet arī tad, kad vislielākajā nelaimē un briesmās tev jācīnās ar nāvi, kad tava sirdsapziņa ir grēku izbiedēta un sātans ar lielu spēku atklājas tavu acu priekšā, pārnākdams tevi ar tavu grēku milzīgo nastu gluži kā grēku plūdu ūdeņiem. Tad atceries – es tev saku, – Kristu sevi nodevis nāvē ne par izsapņotiem vai izdomātiem, bet patiesiem ne par sīkiem un nenozīmīgiem, bet – pārlieku lieliem un smagiem ne par vienu vai diviem, bet gan – par visiem, ne par pārvarētiem un izskaustiem, bet – nepārvarētiem, stipriem un milzīgi lieliem grēkiem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress