03.12.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12.marts 

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts (Jes. 53:5)

Te tu redzi Dieva dusmību, Viņa nenovēršamo bardzību pret grēku un grēciniekiem – arī savam mīļajam Dēlam citādi atsvabināt grēciniekus, kā vien tad, ja pats Dieva Dēls izcieš smago sodu viņa dēļ. Kas gan sagaida grēcinieku, ja mīļais bērns top tā satriekts? Tai jābūt neizsakāmai bardzībai, kurai iet pretī augstā, diženā persona– bardzībai, kuras dēļ Kristus cieš un mirst; kad tu patiesi dziļi pārdomāsi to, ka pats Dieva Dēls cieš, tad gan tevī modīsies izbailes; tās kļūs arvien jo dziļākas. Grēkam jātop pilnīgi nonāvētam, vai arī – tas nonāvēs tevi

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress