03.14. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 14.marts 

Jo ir rakstīts: Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātus. (I Kor.1:19)

Ja gribat zināt, kas dieva priekšā ir taisnība, kas netaisnība, zini, ka Svētā Gara spriedums ir šāds: viss, ko spēj saprast un izspriest cilvēka prāts, ir tikai miesīgas lietas, kas Dieva priekšā nav derīgas. Viss, kas cilvēkam iedzimts – nevis dāvāts līdz ar jauno piedzimšanu – ir nonāvējams un izdeldējams, tā ka nevienam nenākas lepoties ar savu gudrību, nedz paļauties uz to, ko šī pasaule atzīst par gudrību. Viss, ko pasaule slavē kā gudru un saprātīgu rīcību, Dieva priekšā ir vislielākā ģeķība. Īsi sakot – viss, ko pasaule dara, ir nevajadzīgs un nolēdāts; derīgs ir vienīgi tas, kas nāk no Kunga Kristus un ir Viņa Vārds un Gars, kā Viņš mums māca. Bet visā, kas nenāk no mūsu Kunga, nav nekā laba.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress