03.16. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apcere katrai dienai, 16.marts. 

Mēs zinām, ka bauslība ir garīga. (Rom. 7:14)

Dieva bauslība pieprasa nevien to,kas attiecas uz ārējo izskatu un dzīvi; tā sniedzas arī sirdī un prasa tās pilnīgu paklausību. Tādēļ tā tiesā cilvēkus nevien pēc ārējās dzīves, bet pēc tā, kas slēpjas sirds dziļumos; taču to pasaule nesaprot. Tai pazīstams nekas vairāk, kā atklātie grēki – slepkavība, laulības pārkāpšana, zagšana un visas pārējās lietas, kuras juristi sauc par grēkiem un soda; bet īstos grēka iedīgļus un saknes – Dieva nicināšanu, iedzimto iekšējo sirds nešķīstību, nepaklausību Dieva gribai – pasaule neredz un nepazīst. Taču šie grēki ir un paliek visos cilvēkos, kuri nav svētīti caur Kristu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress