03.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21.marts. 

Mēs esam Viņa miesas locekļi (Ef. 5:30)

Ticība vieno mani ar Kristu ciešāk nekā laulāts vīrs var būt vienots ar savu sievu.Tādēļ ir svarīgi mācīt ticību, proti – ticībā topi saistīts un vienots ar Kristu tā, ka tu un Viņš klūstat pat par vienu personu, kura nav šķirama vai sadalāma, bet vienmēr paliek pie Kristus un var sacīt priecīgi un droši: Kristus taisnība, uzvara,dzīvība un viss, kas pieder Viņam, ir mans. Un arī Kristus saka: Es esmu šis nabaga grēcinieks, tas ir – visi grēki un nāve ir Mani grēki un Mana nāve, tādēļ ka viņš ar ticību turas pie Manis un Es pie viņa, jā, Es dzīvoju viņā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress