03.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25. marts 

Marijas pasludināšanas diena

Marija sacīja: “Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.” (Lk. 1:38)

Svētā Jaunava nekad nebūtu ieņēmusi Dieva Dēlu, ja nebūtu ticējusi eņģeļa pasludinājumam. Bet viņa sacīja: lai man notiek, kā tu esi teicis. Un arī Elizabete slavē Jaunavu Mariju un saka: svētīga tu esi, jo esi ticējusi, un tas, ko Tas Kungs licis tev teikt, piepildīsies. Ir brīnumaini, ka Jaunavas sirds ir spējusi ticēt neticamajam – ka viņa pati no sevis, bez vīra, kļūs māte – varena Ķēniņa, paša Visuaugstā Dieva Dēla māte, lai gan pati ir tik necila un nicināta! Kā gan viņa būtu varējusi to saprast? Bet Svētais Gars ir viņu apēnojis. “Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone.” Es paļaujos Tavai gribai! Tiklīdz Marija to saka, viņa jau ir kļuvusi māte – ar viņu ir noticis kas pārdabisks un nepieredzēts, kas nav noticis nevienai citai sievietei. Jaunavas ticības spēks, ar kādu viņa ticēja eņģeļa vārdam, nav mazāks brīnums kā pati Vārda tapšana par Cilvēku.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress