03.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28. marts 

Apjoz savu zobenu ap gurniem, tu varoni, rotājies ar spēku un godību. Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot patiesību, lēnību un taisnību! Un tava labā roka rādīs brīnumus! ( Ps.45:5)

Tādēļ atvērsim savas sirdis un uzlūkosim mūsu Priesteri – Kristu Viņa krāšņajā rotā. Ar savām acīm tu Viņa rotu nesaskatīsi. Tu labi redzi, cik apkaunots, necils un nožēlojams Viņš karājas pie krusta. Bet ieskaties Viņa sirdī! Tur atradīsi greznumu un dārgumu, par ko nekad nespēsi Viņam pietiekami pateikties. Jo vispirms jau Viņš ir rotāts ar labu, brīnišķīgu paklausību savam Tēvam, tā ka, dodams Viņam godu, Kristus ļauj sevi apspļaudīt, šaust un mocīt. Šajā dzīvē nespējam pilnīgi saskatīt un atzīt šo Viņa rotu – pilnīgo paklausību Tēvam. Taču varam redzēt un noprast, ka visas pērles, samts un zeltā izšūtās drānas nav gluži nekas salīdzinājumā ar šo rotu. Otrā Kristus rota ir Viņa lielā mīlestība pret mums – ka mūsu Kungs tik maz domā pats par savu dzīvību un ciešanām, lūgdams Tēvu vairāk par mums nekā par sevi pašu. Kurš gan spētu pilnīgi izprast šo mīlestību – Kunga Kristus sirds ir degusi tādās mīlestības liesmās pret mums, ka lielajās ciešanās Viņš izturas tā, it kā tās nemaz nejust; Viņš domā un raizējas tikai par tavu un manu postu, ciešanām un sirdssāpēm

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress