03.30. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apcere katrai dienai, 30.marts 

Sekojiet Dievam kā Viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. ( Ef. 5: 1-2)

Tas ir, it kā Kristus sacītu: Es pats sevi nododu tevis dēļ – šādu dāvanu Es tev dāvāju.Viss, ka pieder Man, būs arī tavs; tev ir mana taisnība, dzīvība un pestīšana, tā kā ne grēks, ne nāve, ne elle nespēs tevi uzvarēt. Kamēr Es esmu taisns un dzīvoju, tikmēr arī tu būsi dievbijīgs un saglabāsi savu dzīvību.

Mums ,savukārt, šie paši vārdi jāsaka savam tuvākajam, proti: redzi mīļais brāli, es esmu saņēmis savu Kungu; Viņš ir mans, un nu man visa ir gana; tad nu arī tu saņem visu, kas ir man – es esmu gatavs to atdot tavā labā; ja būs vajadzīgs, es miršu tevis dēļ.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress