03.31. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 31.marts. 

Miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret Miesu (Gal.5:17)

No šiem vārdiem varam mācīties, ka cīņa notiek nevis lielos grēciniekos, bet ticīgajos. Tas ir mierinājums kristiešiem – lai viņi nedomātu, ka , sajutuši ļaunas kārības, tie tūliņ tiks nolādēti. Mācies atzīt, ka savā miesā sajutīsi daudz dažādu piedauzību un ļaunu tieksmju arī tad, ja esi kristietis. Kur ir ticība, tur nāk arī simtiem ļaunu domu un simtkārt vairāk kārdinājumu nekā agrāk. Tikai pielūko, ka saglabā vīrišķibu un nepadodies, bet vienmēr stājies pretī savām ļaunām domām un saki: es negribu! Kungs Kristu! Tu esi sacījis: lūdziet,tad jums taps dots utt. Palīdzi man, mīļais Kungs, turēties pretī kārdinājumiem!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress