04.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1.aprīlis 

Es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu Krustā sistu (1.Kor.2:2)

Ir satopami tādi sludinātāji, kuri domā, ka īstam sludinātājam noteikti jāmācā kas vairāk, ne tikai Kristus un mūsu pasludinājums. Tie ir godkārīgi savādnieki, kas nepatikā novēršas no mūsu vientiesības un sludina savu īpašo gudrību, gribēdami, lai ikvienam, kas tos uzlūko, uzreiz būtu jāsaka: tas gan ir īsts sludinātājs! Tādus vajadzētu sūtīt uz Atēnām, kur ļaudis ik dienu grib dzirdēt jaunas lietas. Viņi meklē savu, nevis Kristus godu, tādēļ galu galā tie kritīs kaunā. Sargies no tādiem un paliec pie Sv.Pāvila, kas nav gribējis zināt neko citu – kā vien Kristu, krustā sisto.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress