04.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3.aprīlis. 

Tad Jēzus,pagriezies un to ieraudzījis, sacīja:””Nemies drošu sirdi, meita! Tava ticība tev palīdzējusi”(Mt. (9:22)

Redzi, tā ir īsta ticība – tā atzīst savu necienību un tomēr neļauj šai necienībai stāties ceļā paļāvībai uz Kristu, nedz apšaubīt Viņa žēlastību un palīdzību. Ticība izlaužas cauri bauslības draudiem un visam, kas tiecas to aizbiedēt projām no Kristus; jā , ja arī visa pasaule gribētu likt šķēršļus ticības ceļā, ticība nedomā atkāpties, bet cieši turas pie Kristus. Tādēļ tā spēj izlauzties cauri visiem šķēršļiem un iemantot to, ko meklējusi, pieņemties spēkā, iekams vēl Kristus to uzrunājis. Turēdamās pie Viņa, tā nevar kļūdīties – kā pats Kristus saka un apliecina:”Tava ticība tev palīdzējusi.” Šī ticība tik ļoti patīk Kristum,Viņš negrib, lai tā tiktu apslēpta, nedz arī lai tiktu noklusēti tās paveiktie darbi. Sirds ticībai jāatklājas visiem redzamā veidā, lai tā tiktu slavēta visas pasaules priekšā un saņemtu vēl lielāku stiprinājumu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress