04.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4.aprīlis. 

Turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējus! (Jņ.16:53)

Kur nu paliek tavs niknums, tu sātan? Kur ir tavs ļaunums, tu pasaule? Kur ir tavs cīņas spars, tu miesa? Tā ir uzvara! Šī ir tā Kunga diena – priecāsimies un līksmosim! Ak, kas gan būtu spējis noticēt, ka dvēsele var iemantot tādu svētību! Pasaule ir uzvarēta – ko gan tā vēl spēj darīt? Ko spēj velns, šīs pasaules kungs un dievs? Ja pasaule nav vairs nekas, tad arī šīs pasaules dievs un valdnieks nav nekas. Viņš gan spēj nomaitāt miesu, atņemt godu un mantu, tomēr tai pašā laikā pret savu gribu kļūst par kalpu mūsu ceļā uz labāku, mūžīgu dzīvi – tāds ir viņa ieguvums.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress