04.08.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8.aprīlis. 

Un pie Jēzus nogājuši, tie Viņu mīļi lūdza, sacīdami: „Viņš ir vērts, ka Tu viņu paklausi, jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu.” (Lk. 7:4-5)

Lai velnam tiktu nodarīts īsti sāpīgs zaudējums, tad vajadzētu notikt tā, ka jaunie ļaudis uzaug īstā Dieva atziņā, mācīdamies un izplatīdami Dieva vārdu. Tādēļ es lūdzu jūs, mani mīļie kungi un draugi: Dieva un nabaga jaunatnes dēļ, neuzskatiet šīs lietas par mazsvarīgām, kādas tās tagad daudziem šķiet, jo viņi nesaskata pasaules valdnieka nodomus. Tā ir liela un nopietna lieta, kas Kristum un visai pasaulei ir ļoti nozīmīga, proti – ir nepieciešams dot jaunajiem ļaudīm padomu un palīdzēt. Mīļie kungi! Ja ik gadu tiek atvēlēts tik daudz līdzekļu ieročiem, ceļiem, aizsprostiem un neskaitāmām citām lietām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu pilsētām laicīgu mieru un labklājību, kādēļ tad nevarētu veltīt tikpat vai vēl vairāk nabaga jaunatnei, lai kaut viens vai divi krietni vīri varētu tikt uzturēti kā tās skolotāji?

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress