04.11.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.aprīlis 

Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. (Jņ. 15:7)

Tā ir patiesi liela greznība un brīvība, ka varam droši un paļāvīgi lūgt Dievu, zinādami, ka visas mūsu lūgšanas noteikti tiks uzklausītas – ja arī mēs iepriekš esam uzklausījuši Dievu un paliekam pie Viņa vārda. Tā ir patiesi brīnišķīga apmaiņa. Ja tu dzirdi mani, es dzirdu tevi; bet, ja tu nedzirdi mani, tad arī es nedzirdu tevi. Vai nu viens vai otrs – kā gribi. Cik nelaimīgi tad nu ir Dieva vārda ienaidnieki un zaimotāji; viņiem nav Dieva, un, lai arī tie lūgtu daudz, Dievs viņus neuzklausa. Tie sauc palīgā, bet neviena palīga nav; tie sauc Kungu, bet Viņš nedzird.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress