04.19.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19.aprīlis 

Un jūs būsit visu ienīsti Mana vārda dēļ. (Mt. 10:22)

Svētos kristīgos ļaudis var pazīt pēc krusta svētuma – tiem nākas panest visus uzbrukumus, vajāšanas, visdažādākos kārdinājumus un nelaimes, ko rada velns, pasaule un miesa. Iekšēji kristiešiem būs jākļūst skumjiem un izbiedētiem, ārēji – nabadzīgiem, nicinātiem, neveseliem, vājiem un ciešanu piemeklētiem, lai viņi šajās ciešanās kļūtu līdzīgi savai galvai – Kristum. Turklāt viņi cieš Kristus dēļ vienīgi tādēļ, ka stingri turas pie Kristus un Dieva vārda. Viņiem jābūt dievbijīgiem, klusiem, paklausīgiem, gataviem kalpot valdībai un ikvienam cilvēkam ar visu, kas vien tiem pieder, un nedarīt pāri nevienam. Taču nevienai tautai virs zemes nenākas pieredzēt tik rūgtu naidu – kristieši tiek uzskatīti par ļaunākiem nekā turki, pagāni un jūdi. Viņi tiek saukti par ķeceriem, neliešiem, velniem, nolādētajiem, par briesmīgākajiem cilvēkiem uz zemes, tā ka citi, gribēdami kalpot Dievam, viņus vajā, moka, nonāvē, pakar, noindē, un neviens par viņiem neapžēlojas, bet dod viņiem sāpju remdināšanai mirres un žulti. Tas viss kristiešiem jāpieredz ne tādēļ, ka viņi būtu laulības pārkāpēji, slepkavas, zagļi vai blēži, bet tādēļ, ka viņi neatzīst nevienu citu Dievu kā vien Kristu. Zini, ka tur, kur redzi un dzirdi notiekam šādas lietas, ir Kristus baznīca.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress