05.13.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.maijs 

Kas jums pieskaras, tas pieskaras Viņa acuraugam. (Cah. 2:12)

Tas ir dārgs apsolījums un brīnišķīgs mierinājums visiem kristiešiem, spēcīgs atbalsts cīņā pret viņu vajātājiem. Kristieši zina, ka Dievs ņem pie sirds viņu ciešanas- tik ļoti, it kā mūsu vajātāji aizskartu Viņa acis; Viņš nespēj panest šīs pārestības tieši tāpat, kā cilvēks nespēj paciest, ka tiek aizskartas viņa acis. Tā velns, uzbrukdams kristietim, panāk tikai to, ka pats iekož sev mēlē un apdedzina pirkstus. Jo, ja cieš kaut vai pats necilākais kristietības loceklis, to tūliņ sajūt visa miesa- tā kļūst nemierīga, sāk kliegt un žēloties. To dzird un sajūt mūsu Galva- Kristus, kaut arī dažkārt Viņš mazliet nogaida ar savu atbildi, tomēr, kad Viņa miesai klājas grūti, Viņš ar tās pāridarītāju nejoko.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress