05.14.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 14.maijs 

Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu. (1. Pēt. 4:1)

Kristus ir ne vien izglābis mūs ar savām ciešanām no velna, nāves un grēka, bet arī rādījis piemēru, lai mēs tam sekotu visās mūsu ciešanās. Un, lai gan ar savām ciešanām un krustu nevaram tapt pestīti, nedz arī ko nopelnīt, tomēr mums jācieš, kā Kristus ir cietis – lai mēs kļūtu Viņam līdzīgi. Ja gribu būt kristietis, arī man jāvalkā Kristus galma drēbes; bet Viņš saviem ļaudīm nedod citas drānas – mums visiem jāpanes ciešanas. Ja negribi ciest, tev jāzina, ka nevarēsi piederēt Kristus nama saimei. Tā nu tev ir izvēle: vai nu tev nāksies ciest, vai arī – noliegt Kristu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress