05.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.maijs 

Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām. (1. Pēt. 3:12)

Šo pantu ieraksti savā sirdī ar drošu ticību un redzi, ka tas tev nesīs mieru un visu labo. Ja tu spēj ticēt, ka Dievs debesu augstumos nav aizmidzis, nedz aizmirsis tevi vai pavērsis skatienu uz citu pusi, bet gan modrām acīm raugās uz taisnajiem, kad tie cieš netaisnību un pārestības, – kādēļ tad žēlojies un kļūsti nepacietīgs, sastapdamies ar ciešanām vai zaudējumiem? Viņš taču raugās uz tevi ar žēlastības pilnu skatienu un, būdams pats taisnais Dievs, noteikti domā tev palīdzēt! Par šādu ticību es būtu ar mieru atdot visas pasaules bagātības. Jo tas, kā mums pietrūkst, ir ne jau Viņa skatiens, bet mūsu ticība. Turklāt Viņa ausis arvien uzklausa taisna cilvēka lūgšanu. Viņš ar prieku un labpatiku uzlūko tevi ar žēlastības pilnām, smaidošām acīm un modrām ausīm uzklausa tavas žēlabas, nopūtas un lūgšanas, proti – tiklīdz tu atdari savu muti, Viņš tev jau ir atbildējis.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress