05.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 27. maijs 

Lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā. (Mt. 9:38)

Ja Dieva vārds vēl netiek sludināts ar tādu spēku, kā būru vajadzīgs un kā mēs paši to gribētu, tad te nu nevaram vainot nevienu citu kā vien paši sevi – mēs esam pārāk slinki, lai lūgtu pēc asām bultām un kvēlošām oglēm. Dievs ir mums pavēlējis lūgt, lai nāk Viņa Valstība, lai svētīts top Viņa Vārds, tas ir – lai Dieva vārds un kristietība arvien vairāk pieņemas spēkā. Bet, tā kā mēs kļūstam nolaidīgi un nelūdzam īsti nopietni, tad arī bultas kļūst neasas, ogles atdziest un velns nebaidās no mums. Tādēļ modīsimies no miega un būsim modri: ir pienācis īstais laiks; velns katrā vietā cenšas mums uzbrukt ar savām ļaunajām viltībām! Mums beidzot jāparāda velnam kas tāds, no kā viņš izbīsies, proti, atriebsimies viņam, tas ir – lūgsim Dievu bez mitēšanās, lai tiekam apbruņoti ar asām bultām un kvēlošām oglēm!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress