06.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.jūnijs 

Stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. (Jēk. 4:7)

Nav spēcīgāka vīraka velna atbaidīšanai kā – mācīties Dieva baušļus jeb Viņa vārdus, runāt, dziedāt un domāt par tiem. Tas patiesi ir īsts svētais ūdens un zīme, no kuras velns bēg – zīme, ar kuru velns noteikti ir aizdzenams. Tādēļ tev ir tikai jābūt labprātīgam Dieva vārdu lasīt, par to runāt un domāt – arī tad, ja no šiem darbiem tev nebūtu cita labuma, kā vien spēja atvairīt velnu un ļaunas domas, kas nespēj ne uzklausīt, ne panest Dieva vārdu. Tas ir Dieva spēks, kas rada velnam nepanesamas ciešanas, turpretī mums sniedz vislielāko stiprinājumu, mierinājumu un palīdzību. Ko gan daudz te vēl varētu piebilst? Ja man vajadzētu nosaukt visus augļus un labumus, ko dod Dieva vārds, kur tad es atrastu pietiekami daudz papīra un laika? Velnu mēdz dēvēt par burvi – tūkstoš mākslu meistaru; kā lai nosauc Dieva vārdu, kas šo burvi ar visām viņa tūkstoš prasmēm it viegli spēj aizdzīt un iznīcināt? Jā, Dieva vārda prasmes un spējas tūkstoškārt pārsniedz šā burvja gudrību.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress