06.26. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26.jūnijs 

Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic! (Jņ. 20:29)

Mans mīļais Filip (Melanhton)! Jūsu prātu nomoka jautājums par to, kāds būs mūsu lietas (reformācijas) iznākums un gals. Bet es saku: ja jūs to spētu aptvert, tad es nemaz negribētu būt šīs lietas aizsācējs. Pats Dievs to ir iesācis tādā vietā, kas nebūs atrodama ar jūsu jaunās retorikas (jeb runas mākslas), nedz arī ar filozofijas palīdzību. Šīs vietas vārds ir – ticība. Tajā atrodamas visas lietas, ko nevaram ne redzēt, ne aptvert. Kas vēlas darīt ticības lietas redzamas un aptveramas, kā to darāt jūs, tas iemantos vienīgi sirdssāpes un vaimanas, kā tas pret mūsu gribu ir noticis ar jums.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress