06.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcers katrai dienai, 28.jūnijs 

Miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas ir Debesīs. (Mt. 16:17)

Tiem, kuri paši nav vērīgi uzlūkojuši un uzklausījuši visu, ko Dievs tiem atklājis, un kurus līdz ar manu sludināšanu nav mācījis Svētais Gars, nelīdzēs nekādas pamācības. Viņiem nav pieticis ar pašu Dievu un visiem Svētajiem Rakstiem. Jā, viņiem nebūs pietiekama nekāda sludināšana, mācīšana, runāšana un rakstīšana, kaut arī visas lapas, zāle, koki, kalni un lejas, jā, visa dzīvā radība varētu viņus uzrunāt un mācīt. Cilvēka prāts, miesa un asinis nespēj šādas lietas saprast, nedz aptvert, ko saka Raksti; tas Dievam caur Viņa Garu jāatklāj cilvēka sirdij, lai tai kļūtu zināms vairāk nekā tikai tas, ko auss spēj saklausīt pasludinātajā Vārdā. Visu grāmatu un visu pamācību ir par maz, viss cilvēka prāta asums nav pietiekams, lai atzītu Kristu. Vienīgi pats Tēvs spēj mums Viņu atklāt. (Mt. 11:27)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress