07.18. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 18.jūlijs 

Neviens tās [avis] nevar izraut no Tēva rokas. (Jņ. 10:29)

Lai mūžīgi slavēts Kristus, mūsu vienīgais, īstais, uzticamais visu ticīgo dvēseļu Gans un Bīskaps! Es nebūšu pirmais, kurš pieredzēs, kā Viņš izglābj no velna varas un pasargā no pasaules tirānijas savus ļaudis – tos, kuri dzird Viņa balsi un seko tai. Neviens nevar izraut ticīgos no Dieva rokas. Ar to man pietiek, un nekas vairāk man nav vajadzīgs – Kristus rūpējas par manu dvēseli un tur to savā rokā un savā varā – un tā ir vieta, kur dvēselei patiesi nekā nepietrūkst. Ja velns spētu izraut mūsu dvēseles no Dieva rokas, viņš vienā mirklī tās sagrābtu un aprītu. Bet to šis ienaidnieks nespēj; Dievs tur ticīgo dvēseles savā rokā, kur tās – saskaņā ar Viņa vārdu – ir un paliek droši pasargātas.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress