07.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24.jūlijs 

Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis.

Vai tas nav briesmīgi un nožēlojami, ka mūs apsūdz velns, kas pats ir vēl ļaunāks nekā mēs? Kāda viņam daļa, ka es esmu grēkojis? Es taču neesmu grēkojis pret viņu, bet gan – pret Dievu un Dieva baušļiem; jo ne jau velns man devis bauslību, bet Dievs. Ir rakstīts: Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis. Kad Dievs ir mūsu Tēvs un mums ir grēku piedošana un Viņa žēlastības Kristus dēļ, tad velns vairs nevar mūs apsūdzēt. Jo Kristus izdzēsis pret mums vērsto rakstu ar visām tām prasībām un to iznīcinājis, pienaglodams pie krusta (Kol. 2). Iedzimtais grēks nav izdzenams ne ar kādu likumu, nedz sodu – kaut arī būtu ne viena vien elle, bet vesels tūkstotis. No šā grēka spēj šķīstīt vienīgi Dieva žēlastība, vienīgi tā cilvēka dabu dara šķīstu un jaunu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress