07.27. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 27.jūlijs 

Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek. (Jņ. 15:16)

Šie ir dievbijīga mācītāja un sludinātāja tikumi – viņš vairo Dieva valstību, piepilda Debesis ar svētajiem, atņem dvēseles ellei, aplaupa velnu, atvaira nāvi, nosoda grēkus, kā arī pamāca un mierina pasauli, norāda katram, kā dzīvot viņa kārtā, uztur mieru un vienprātību, audzina jaunos ļaudis vislabākajā veidā, iedēsta tautā dažādus tikumus, īsi sakot – rāda jaunu pasauli un ceļ nevis nožēlojamu, iznīcīgu namu, bet mūžīgu, skaistu Paradīzi, kurā labprāt mīt pats Dievs. Tādēļ nekādi zelta un sudraba kalni nav salīdzināmi ar šo bagātību.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress