07.31. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 31.jūlijs 

Jēzu, piemini mani, ka Tu nāksi Savā valstībā! (Lk. 23:42)

Dievs grib uzturēt savu kristīgo Baznīcu. Kaut arī visi ķēniņi, ķeizari, pāvests, bīskapi, visi šīs pasaules varenie un izglītotie atkristu un novērstos no Kristus, Dievs tomēr vēlas paglābt mazo pulciņu, kam būtu Viņa Gars un kas apliecinātu Viņu pasaules priekšā. Ja mācekļi līdz ar visiem citiem, kam Kristus bijis tuvs un pazīstams, vairs negrib Viņu apliecināt, nedz Viņam ticēt, bet bailēs metas bēgt, tad Kristu var apliecināt ļaundaris un slepkava – arī tāds cilvēks var sludināt par Kristu un mācīt citiem ļaudīm, kādu mierinājumu tie var saņemt no Kristus. Jo mūsu Kungs Dievs negrib atstāt Kristu bez cilvēkiem, kuri Viņu apliecinātu – kaut arī vienīgie, kas to varētu darīt, būtu zaglis pie karātavām vai slepkava uz moku rata.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress