08.01. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 1.augusts 

Un ikviena dvēsele, kas neklausīs šim Pravietim, tiks izdeldēta no tautas vidus. (Ap. d. 3:23)

Šo taisnošanas mācību patiesības ienaidnieki nekādi nespēj paciest; tomēr mēs bez tās nevaram iztikt. Ja šī mācība tiek zaudēta, arī Baznīca ir pagalam un maldiem pretoties vairs nav iespējams, jo ārpus taisnošanas mācības Svētais Gars nevar būt mūsu vidū; jo šādi tas mums atklāj Kristu. Šīs mācības dēļ pasaule ir daudzreiz postīta grēku plūdos, negaisos, vētrās, karos un visādās mokās. Šīs mācības dēļ ir nonāvēts Ābels un visi svētie; tās dēļ jāmirst visiem kristiešiem. Tomēr taisnošanas mācība arvien ir palikusi un arī paliks, bet pasaulei arvien būs tās dēļ jāiet bojā. Tāpat arī tagad tai jātiek satriektai – kaut arī pasaule kļūtu gluži traka un nogrimtu elles bezdibenī, tai nāksies ļaut, lai mācība turpina pastāvēt. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress