08.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2.augusts 

Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. (1. Jņ. 2:2)

Es ļoti labi zinu, kāda iemesla dēļ man tik uzcītīgi jāmudina jūs mācīties skaidri un pareizi atzīt Kristu. Jo Kristus nav tāds vīrs, kas prasa kaut ko no tā, kas pieder mums vai ko mēs spējam paveikt; Viņš ir mūsu samierinātājs, grēku izpircējs, kas Dieva priekšā izpērk visas pasaules grēkus. Tādēļ, ja esi grēcinieks, kādi mēs visi patiesībā esam, tad nekādā ziņā neiedomājamies Kristu kā Soģi, kas sēž uz varavīksnes, jo citādi tev būs jāizbīstas un jākrīt izmisumā. Raugies uz Viņu ar pareizu skatienu: redzi un atzīsti Kristu kā Dieva un Jaunavas Marijas Dēlu. Būdams šāda Persona, Viņš nevienu nebiedē un nemoka; Kristus nenicina nabaga grēcinieku un neprasa norēķinu par mūsu dzīvi, ko esam pavadījuši, darīdami ļaunu. Kristus ir Cilvēks, kas atņēmis visas pasaules grēkus, pats savā miesā to sitis krustā un izdeldējis.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress