08.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu Apceres katrai dienai, 5.augusts 

Dievs stāv vareno sanāksmē, Viņš tiesas kungiem tur tiesu. Ps. 82:1

Šādam sludinātājam, ar kura starpniecību Dievs tur tiesu pār tiesas kungiem, ir jāstāv vareno sanāksmē; viņam jāstāv, tas ir, jābūt drošam un nelokāmam, jāizturas pret šīs pasaules varenajiem godīgi un taisnīgi, jārunā atklāti, visas pasaules priekšā. Tagad sludināšanas amatā ir daudzi bīskapi un sludinātāji; taču viņi nestāv stingri un negrib uzticīgi kalpot Dievam, bet snauž vai dzen jokus ar savu amatu. Tie ir slinki, nesaderīgi sludinātāji, kas nenorāda kungiem uz viņu netikumiem. Daži tādēļ, ka šie aizrādījumi tik un tā netiek ņemti vērā – šādi sludinātāji guļ un krāc, gluži kā treknas cūkas veltīgi aizņemdami vietu, kurā vajadzētu atrasties labiem sludinātājiem. Citi liekuļo un glaimo stiprajiem un varenajiem, neiebilzdami pret viņu patvaļu. Vēl citi baidās par savu ādu, raizēdamies, ka tad, ja viņi runās skaidri un tieši, tiem nāksies zaudēt gan mantu, gan dzīvību. Tie visi nestāv stingri un nav uzticīgi Kristum.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress