08.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10.augusts 

Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem. Mt. 10:1

Patiesi ir tā, ka velns piezogas mūsu acīm un ausīm drīz tādā, drīz citādā veidā. Bet piesauc Dievu un lūdz! Un tad – lai velns trako un plosās, cik grib; tu esi no viņa pasargāts. Nebīsties un saki viņam pavišam tieši: “Velns tu esi un velns paliec. Bet es esmu kristietis, mans Kungs ir stiprāks par tevi; tādēļ liec mani mierā!” Man pašam ne reizi vien gadījies, ka šis ienadnieks sacēlis traci manā namā, gribēdams mani nobiedēt. Tomēr es, atcerēdamies savu amatu un aicinājumu, esmu sacījis: “Es zinu, ka Dievs licis man būt šajā namā kā nama kungam; ja nu tevi kāds vēl spēcīgāks ir aicinājis kļūt šeit par kungu, tad paliec. Bet es gan zinu, ka tu šeit neesi kungs. Tava vieta ir elles dziļumos.” Tā es arvien esmu atguvis mieru, ļaudams velnam palikt viņa ļaunumā, pats labi zinādams, ka pār mani viņam nav nekādas varas.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress