08.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12.augusts 

Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos.. 1.Kor. 4:7

Tieši tādēļ ļaunais gars nežēlo pūles un dod mums vienu triecienu pēc otra, cenzdamies sasist šos traukus. Jo tie rēgojas viņam tieši deguna priekšā un šķiet gluži neciešami. Mūsu Kungs Dievs kādu laiku noraugās šajās pūlēs un ļauj mums pieredzēt lielus pārbaudījumus, lai mēs paši savā pieredzē mācītos, ka šķietami mazais, vājais, necilais Vārds ir stiprāks par velnu un elles vārtiem. Velns līdz ar visiem savējiem dodas uzbrukumā mūsu pilij; taču tiem nākas sastapties ar ko tādu, kas liek sviedriem izspiesties uz viņu pierēm; viņi nepanāks itin neko. Jo šeit ir klints, kuru – kā Kristus saka – elles vārtiem nebūs uzvarēt. Ja nu pacietīsim visu, kas mūs piemeklē, tad arī pieredzēsim, ka Dievs ir ar mums un grib mums palīdzēt, paglābt un aizsargāt mūs pret šo ienaidnieku un visiem viņa sekotājiem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress