08.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.augusts 

Daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt Viņam, dzirdējuši sievas vārdus… un vēl vairāk kļuva ticīgi Viņa vārdu dēļ. Jņ. 4:39, 41

Kaut Dievs reiz darītu tā, ka visi mani un pārējo mācītāju skaidrojumi pazustu un katrs kristietis pats lasītu Svētos Rakstus – tīru, skaidru Dieva vārdu! Klausīdamies manu pļāpāšanu, tu noproti, cik Dieva vārds ir nesalīdzināmi pārāks par visiem cilvēku vārdiem, neviens cilvēks ar visiem saviem vārdiem nespēj pietiekami pilnīgi izskaidrot Dieva vārdu. Dieva vārds ir bezgalīgs, tas ir izprotams un aplūkojams ar klusu garu, kā 84. psalmā sacīts: “Es klausīšos, ko pats Dievs manī runā.” Neviens cits nesaprot Dieva vārdu, kā vien šāds kluss, vērīgs gars. Ja pie tā varētu nonākt bez skaidrošanas, tad ne mani, ne citu cilvēku skaidrojumi nebūtu vajadzīgi, – jā, tie pat traucētu. Tādēļ lasiet, lasiet, mīļie kristieši, lai mani un citu mācītāju skaidrojumi jums palīdz celt stipru namu, ka varat paši saprast tīro, skaidro Dieva vārdu, sajust tā garšu un pie tā palikt. Jo tikai šajā Vārdā Dievs mājo savā Ciānā! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress