08.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.augusts 

Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. (Ef. 4:6)

Kristus baznīcai, lai kur tā šajā pasaulē atrastos, nav cita Evaņģēlija jeb Svēto Rakstu, citas Kristības un Svētā Vakarēdiena, citas ticības un Gara, cita Kristus un Dieva, citas Mūsu Tēvs lūgšanas, nedz citas cerības un mūžīgās dzīvības, kā vien tā, kas ir mums mūsu baznīcā. Visi Kristus baznīcas bīskapi un mācītāji ir līdzvērtīgi mūsu bīskapiem un mācītājiem- neviens nav otra kungs vai kalps; visiem ir vienāds prāts un sirds, tāpat arī viss, kas šai Baznīcai pieder, ir mums visiem vienāds. Kādam sludinātājam, tāpat kā jebkuram kristietim, gan var būt stiprāka ticība vai citādas un bagātākas dāvanas nekā citiem: viens spēj labāk izskaidrot rakstus, otrs- labāk sludināt, trešais- labāk vadīt draudzi, ceturtais- labāk pazīt garus; cits labāk prot mierināt, citam ir labākas runas dāvanas. Taču šīs dāvanas nerada nevienlīdzību Kristus baznīcā, tās nedara nevienu par kristieti; jā, mums jābūt kristiešiem, pirms vēl tās saņemam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress