08.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

19.augusts

Zīraha 2:1-5; 10:27-28;2:6

Mans bērns, ja tu gribi dievam kalpot, tad sagatavo savu sirdi

uz to stundu, kad tu tiksi kārdināts.

Stiprini savu sirdi un topi spēcīgs, lai tu posta laikā ātri neuzdotu.

Turies stingri pie Dieva, neatlaid Viņu, lai tu beigās stāvētu arvien drošāk.

Paciet visas pārestības,

kuras tev var stāties ceļā

un izturi skumjas un bēdas, –

jo kā zelts tiek tīrīts ugunī, tā cilvēki, kurus Dievs mīl,

tiek šķīstīti ciešanu karstumā.

Mans dēls, esi pazemīgs un cieni pats sevi,

turi savu dvēseli godā, jo tā to pelnījusi.

Jo kas gan atzīs to, kas pats savu dvēseli sabojā?

Kas godās to, kas pats sevi neciena?

Raugies uz to, lai tavi ceļi būtu taisni,

un nemeklē citu palīgu, kā vien Dievu.

Uzticies tam Kungam, tad Viņš tevi vadīs.

Ceri uz Viņu,

tad Viņš līdzinās tavu ceļu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress