08.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20.augusts 

Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlsirdība? Nekādā ziņā ne! (Rom. 6:1)

Ir nekrietni un bezdievīgi, ja gribam spriest tā: ja jau mūsu grēki vairo un slavē Dieva žēlastību un žēlsirdību, tad varām droši grēkot. To Dievs negrib; Viņš arī nedod tev likumu, ka tu drīkstētu brīvi grēkot. Viņš nesaka, ka grēka dēļ gribētu kādam darīt labu. Darīt kādam labu viņa grēka dēļ ir pavisam kas cits, nekā- palīdzēt viņam kļūt brīvam no grēka. Dievs ir grēka ienaidnieks, Viņš nevis pavēl darīt grēku, bet aizliedz to. Bet, kad grēks ir izdarīts un cilvēks kļuvis pavisam grēcīgs, Dievs negrib, lai nāve viņu uzvarētu, kā pravieša Ecēhiēla grāmatā lasāms: “Vai tad Man kaut kā īpaši patīk bezdievja nāve,”saka Dievs Tas Kungs, “un ne gan tas, ka viņš novēršas no sava ļaunā ceļa un dzīvo?” (Ec. 18:23)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress