08.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

21.augusts

Šie ir mācītāja, Dāvida dēla, Jeruzālemes ķēniņa vārdi.

Ak, niecību niecība – viss ir niecība!

Kāds labums cilvēkam no tā, ka viņš šai saulē tā nopūlas?

Viena paudze aiziet, otra nāk,

bet zeme paliek tā pati.

Saule lec un noriet, un apriņko zemi

līdz nākošajam saullēktam.

Vējš pūš uz dienvidiem vai uz ziemeļiem, –

vienmēr uz citu pusi.

Visas upes ietek jūrā, bet jūra nepārplūst,

un upes tek vienā un tai pašā virzienā, ne atpakaļ.

Visas pārdomas ir nogurdinošas;

neviens nespēj tās izdomāt līdz galam.

Acis ir par vāju, lai visu saredzētu,

un ausis –lai visu sadzirdētu.

Kas ir bijis, būs atkal.

Kas darīts, tiks darīts atkal.

Nav nekā jauna zem saules.

Ja kāds saka: redzi, tas ir kas jauns,

tad tas būtībā jau ir bijis sensenos laikos,

ilgi pirms mums!

Salamanns mācītājs 1:1-10

Šie ir mācītāja, Dāvida dēla, Jeruzālemes ķēniņa, vārdi. 2 “Ak niecību niecība!” saka mācītājs. “Ak niecību niecība! Viss ir niecība!” 3 Kāds labums atlec cilvēkam no viņa pūlēm, kurām viņš nododas zem saules? 4 Viens dzimums aiziet, un cits dzimums nāk, bet zeme pastāv mūžīgi nesatricināta. 5 Saule uzlec un saule noriet un steidzas atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tā atkal no jauna uzlec. 6 Vējš iet uz dienvidiem un griežas pret ziemeļiem; nepārtraukti visapkārt griezdamies un pūzdams, tas aptek apkārt un nonāk atpakaļ savā vecajā vietā. 7 Visas upes ietek jūrā, un tomēr jūra nekļūst pilnāka; bet pa to pašu vietu, pa kuru upes tek, tās tek arvien joprojām. 8 Visās vietās ir tik daudz grūtumu, ka neviens cilvēks to nevar izteikt; acis ir par vāju, lai visu to saredzētu, un ausis, lai visu to sadzirdētu. 9 Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules. 10 Vai kaut kas kādreiz notiek, par ko varētu sacīt: redzi, tas ir kaut kas jauns! – Tas jau sen ir bijis laikos, kas ir bijuši ilgi pirms mums.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress