08.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

26.augusts

Visam ir savs laiks,

un katrai darbībai

zemes virsū sava stunda.

Savs laiks piedzimt,

savs laiks mirt.

Savs laiks dēstīt un novākt,

nonāvēt un dziedināt,

noplēst un uzcelt.

Raudāmsavs savs laiks un smiekliem savs.

Sērot un diet, akmeņus mest un salasīt,

apkampties un šķirties, meklēt un pazaudēt,

paturēt un aizsviest,

saplēts un saūt – katram savs laiks.

Klusēšanai savs laiks

un runāšanai savs.

Savs laiks mīlēt, savs ienīst.

Savs karam un savs mieram.

Es dziļi esmu ieskatījies ciešanās un pūlēs,

ko Dievs cilvēkbērniem uzlicis.

Visu Dievs savā laikā ir jauki iekārtojis;

arī mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs, –

tomēr cilvēks nevar izprast Dieva darbus,

ne to iesākumu, nedz galu.

Salamans mācītājs 3:1-11

3: 1 Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. 2 Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut. 3 Savs laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt; savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt. 4 Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. 5 Savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties. 6 Savs laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi atmest. 7 Savs laiks ir ko saplēst, un savs laiks atkal to kopā sašūt; savs laiks klusēt, un savs laiks runāt. 8 Savs laiks mīlēt, un savs laiks ienīst; savs laiks karam, un savs laiks mieram. 9 Bet kāds labums tad darītājam no visām savām pūlēm? 10 Es esmu dziļāk ieskatījies ciešanu pilnā uzdevumā, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar to mocītos. 11 Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī Mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs; žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu – ne tā iesākumu, ne galu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress