08.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs dieva Vārds! 

28.augusts

Uzmani savu soli dievnamā ejot,

jo nākt un klausīties dievvārdus ir labāk,

nekā neprašas nes upurus: viņi gan upurē,

bet patiesībā nezin neko citu kā vienīgi ļaunu darīt.

Neesi par daudz ātrs ar savu muti,

un nelieto liekus vārdus Dieva priekšā,

jo Dievs ir debesīs, bet tu esi virs zemes;

tāpēc lai maz ir vārdu!

Jo kur rūpes, tur rodas sapņi,

un kur daudz vārdu,

tur rodas muļķīgas valodas.

Labāk ir ieiet sēru namā nekā krogā,

jo tur redz visu cilvēku galu;

kas vēl dzīvo, lai ņem to pie sirds.

Labāk ir skumt nekā smieties,

jo kad vaigs noskumis, sirds kļūst laba.

Saprātīgā sirds ir tur, kur sēro,

bet nelgu sirds tur, kur prieki valda.

Labāk klausīties gudrā bāršanos nekā nelgas dziesmu.

Jo kā ērkšķi ugunī zem katla sprakšķ,

tā skam nelgas smiekli.

Labāks ir kādas lietas gals nekā tās sākums,

labāka ir pacietība nekā augstprātība.

Nejautā, kā tas nāk, ka senie laiki bijuši labāki

nekā tagadējie; tas nebūs gudrs jautājums.

Uzlūko Dieva darbus:

kurš gan var iztaisnot to, ko Viņš saliecis?

Priecājies labā dienā,

bet arī ļaunu dienu ņem par labu,

jo arī to Dievs ir radījis,

lai cilvēks zinātu, kas viņu sagaida.

Salamans mācītājs 4:17;5:1-2;7:2-6,8,10,13-15

4: 17 Uzmani savu kāju, kad tu ej Dieva namā, jo nākt un klausīties ir patiešām kaut kas labāks, nekā kad neprašas nes savus upurus; viņi jau patiesībā nezina neko citu kā vienīgi ļaunu darīt.

5: 1 Neesi par daudz ātrs ar savu muti, un lai tava sirds savā trauksmē nepārsteidzas kādu vārdu izrunāt Dieva priekšā, jo Dievs ir debesīs, bet tu esi virs zemes; tāpēc lai maz ir tavu vārdu! 2 Jo, kur ļaudis visai nodarbināti, tur rodas sapņi, un, kur daudz vārdu, tur rodas muļķīgas valodas.

7: 2 Labāk ir ieiet sēru namā nekā dzīru namā, jo tur redz norādījumu uz visu cilvēku galu, un tas, kas vēl dzīvo, to lai ņem pie sirds! 3 Labāk ir skumt nekā smieties, jo, kad vaigs ir noskumis, tad sirdij ir labi. 4 Gudro sirds ir bēdu namā, bet nelgu sirds ir prieku namā. 5 Labāk ir klausīties gudrā bāršanu nekā klausīties nelgas dziesmu, 6 jo, kā ērkšķi sprakšķ zem katla, tā izskan arī nelgas smiekli. Arī tā ir niecība. 8 Labāks ir kādas lietas gals nekā tās sākums, labāka ir pacietība nekā augstprātība. 10 Nejautā, kā tas nāk, ka senie laiki ir bijuši labāki nekā tagadējie; tas nebūtu gudrs jautājums.. 13 Uzlūko Dieva darbu, un kurš gan var darīt taisnu to, ko Viņš ir darījis līku? 14 Baudi labumu labā dienā, bet arī ļaunu dienu ņem par labu, jo Dievs dara gan šo, gan to, tāpēc ka cilvēkam nebūs zināt, kas būs pēc viņa nāves. 15 Visu to es esmu redzējis savas nīcīgās dzīves dienās: dažs taisnais aiziet bojā savā taisnībā, bet dažs bezdievīgais, neraugoties uz viņa ļaunumu, piedzīvo garu mūžu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress